Meet Our Team

M.D Neeraj Thakur

Ashutosh Chaudhary

CAPT. Onkar Singh Mongra

Dr. Anil Kayastha

Dr. Jawhar

Dr. Virender Singh

Dr. Kirandeep Kaur

Dr. Jatindra Sahotra

Dr. Rambir Singh

Dr.Shweta Dohru

Miss. Priyanka Devi

Dr. Vishal Garg

Miss. Priya Choudhary

Miss. Mamta Koundal

Ms. Savita Kumari

Dr. Rajnishwar Singh

Miss. Pritika

Mr. Tarun Bhatia

MR. Jatinder Chaudhary

Mr. Ankush Shandal

Dr. Manish Prakash

Dr.Charu Mandhotra

Dr. Rohtas Kashyap Rajput

Dr. Prashant Verma

Dr.Shivani Bharti

Dr. Manish Atri

Scroll to Top